Wachtdienst

OP WEEKDAGENTIJDENS HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN
Buiten de openingsuren van het wijkgezondheidscentrum kan je voor dringende medische problemen terecht bij de arts van wacht.
Voor een afspraak bel je naar het nummer 1733.
Dan kan je bij de huisartsenwachtpost terecht.
Die bevindt zich op de Justus Lipsiusstraat 36 in Leuven.
Je hoeft niet eerst te bellen voor een afspraak, maar kan rechtstreeks langsgaan. Voor dringende huisbezoeken bel je naar het nummer 1733.
Meer info: www.w8post.be

Verpleegkundige zorgen nodig tijdens het weekend?

Onze verpleegkundigen staan in voor de weekendzorg, i.s.m. WGC De Ridderbuurt en De Central en i.s.m. verpleegpraktijk Swings.
Voor opstart van verpleegkundige zorgen in het weekend of op een feestdag: tel 0800/99037.
Je betaalt je consultatie bij de arts van wacht, maar je kan achteraf het ontvangen getuigschrift (het briefje voor het ziekenfonds) bij het wijkgezondheidscentrum binnenbrengen. Wij betalen je dan het vaste bedrag terug volgens de tarieven van het ziekenfonds.
De wachtdienst van apothekers kan je bereiken op het nummer 0900/10 500.