Uitschrijven

Wanneer je verhuist of niet langer ingeschreven wil blijven in ons centrum, kan je je probleemloos uitschrijven.

Je neemt contact op met het onthaal zodat de nodige uitschrijvingsformulieren ondertekend kunnen worden.

Uitschrijven is zeer belangrijk om terugbetaling te krijgen voor de consultaties bij de nieuwe huisarts, kiné of verpleegkundige.