Wat is een wijkgezondheidscentrum

Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot alle bewoners van een geografisch afgebakend werkingsgebied. Iedereen die binnen dat gebied woont, kan zich inschrijven.

 

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, en maatschappelijk werkers samenwerken onder één dak.

 

Alle zorgverleners werken interdisciplinair met elkaar samen om integrale zorg te verwezenlijken. Hierbij is er aandacht voor lichamelijk, psychische en sociale gezondheidsaspecten.

 

Een wijkgezondheidscentrum is gericht op toegankelijke zorg. Door te werken binnen het forfaitair systeem is een wijkgezondheidscentrum volledig financieel toegankelijk. Het centrum ontvang immers per ingeschreven patiënt een vast bedrag van het ziekenfonds.

 

Een wijkgezondheidscentrum gaat op een open wijze om met sociale, economische, culturele en etnische diversiteit. Een wijkgezondheidscentrum is pluralistisch en laat zich op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing of ideologische strekking.

 

Een wijkgezondheidscentrum heeft oog voor ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Samen met de lokale overheid en met actoren uit zorg en welzijn werkt een wijkgezondheidscentrum aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de bewoners van het werkingsgebied. Daarmee neemt een wijkgezondheidscentrum verantwoordelijkheid op naar de gemeenschap.

 

Meer lezen: concept en visie van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra.